سرور های مخصوص ترید بایننس (Binance) بیت سرور
کشور ترافیک پردازشگر سرور رم سرور
خرید 1 (Italy) ایتالیا
نامحدود 3 هسته ای 4GB DDR4
خرید 2 (Netherlands) هلند
نامحدود 3 هسته ای 4GB DDR4
خرید 3 (Norway) نروژ
نامحدود 3 هسته ای 4GB DDR4
خرید 4 (Singapore) سنگاپور
نامحدود 3 هسته ای 4GB DDR4
خرید 5 (Portugal) پرتغال
نامحدود 3 هسته ای 4GB DDR4
خرید 6 (Belgium) بلژیک
نامحدود 3 هسته ای 4GB DDR4
خرید 7 (Brazil) برزیل
نامحدود 3 هسته ای 4GB DDR4
خرید 8 (Sweden) سوئد
نامحدود 3 هسته ای 4GB DDR4
خرید 9 (Switzerland) سویس
نامحدود 3 هسته ای 4GB DDR4
سرور مخصوص ترید

مفتخریم که توانسته ایم در طول این 4 سال سرور های مخصوص ترید را به کاربران عزیز ارائه دهیم بدون قعطی و افت سرعت

ورود و ثبت نام